BLOG

Funkční cvičení by mělo zahrnovat:

  • Vyšetření pohybového aparátu klienta, diagnostika asymetrií, dysbalancí a funkčních poruch
  • Při řešení základních potíží pohybového aparátu začínat od těch nejzásadnějších a propracovat se postupně i k ostatnímu
  • Nácvik správného dýchání se zapojením bránice
  • Efektivní zapojení středu těla – hluboký stabilizační systém páteře
  • Práci na nápravě chybných pohybových stereotypů se snažit o návrat k nejpřirozenějším pohybovým vzorcům, posturální stabilitě těla a centraci kloubů
  • Posilování funkční svalové skupiny a zařazování zejm. komplexních a vícekloubových cviků místo těch izolovaných
  • Aplikace funkčních cviků do běžných denních činností klienta (stoj, sed, leh, vstávání z postele, zvedání, nošení i pokládání břemen, apod.)
  • Kompenzační a strečinkové cviky pro specifické potřeby klientů