CENÍK

.

Trénink pro jednu osobu:

platba jednorázově – 950 Kč

platba 10 lekcí – 8500 Kč (nutno vyčerpat nejpozději do 10 týdnů od prvního tréninku)

.

Trénink ve dvojici:

platba jednorázově – 1200 Kč

platba 10 lekcí – 11000 Kč (nutno vyčerpat nejpozději do 10 týdnů od prvního tréninku)

.

Podmínky a důležité informace ke spolupráci:

  • Lekce je nutné využít během doby platnosti balíčků – tzn. 10 lekcí = 10 týdnů. Nevychozené lekce automaticky propadají a je nutné zakoupit nové. Pokud předem víte, že nezvládnete chodit pravidelně – tj. alespoň jednou týdně, doporučuji zakoupit jednorázové tréninky.
  • Tréninkovou lekci lze převést na jiný termín nejpozději 24 hodin před konáním dohodnuté lekce. V opačném případě se lekce považuje za odchozenou.
  • Pokud klienti využívají lekcí pro dvojice a na cvičení dorazí pouze jeden z nich, rozdíl z ceny se nevrací ani nepřevádí.
  • Lekce trvá 55 minut. V případě pozdního příchodu klienta se cvičební jednotka o zmeškaný čas neprodlužuje.
  • Každý klient nese za svůj zdravotní stav plnou zodpovědnost. V případě jakýchkoliv obtíží doporučuji svůj zdravotní stav před započetím cvičení nejprve konzultovat se svým lékařem.
  • Platba za lekce probíhá předem na účet č. 670100-2206452837/6210 nebo hotově minimálně 24 hodin před konáním dohodnuté cvičební lekce.

V ceně trenérských služeb není zahrnut vstup do fitness. Druhy vstupů a ceník fitness centra naleznete zde.

.

Uhrazením lekce či balíčku přijímá klient výše uvedené podmínky spolupráce.

.

.